SAGE Campus

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

SAGE Campus

SAGE Campus provides online learning courses for skills and research methods. The courses are self-paced. The courses cover critical skills and research methods across all stages of academic study, split into 5 categories: navigating information, data literacy, data science skills, research skills, and getting published.

To take the courses you need to create an account. To do that you need to be on campus/use VPN or log in using the link above to go to the Sage Campus platform. Click the 'sign up' button at the top right of the homepage and create your account. You’ll then be able to sign in from anywhere using that username and password.

Each course comes with a signed certificate that learners can download from the end of each course page, that unlocks when they complete the course.


SAGE Campus innehåller onlinekurser inom informationskompetens och forskningsmetod. Du kan göra kurserna i din egen takt. Kurserna handlar om informationskompetens och forskningsmetod på alla nivåer och är uppdelade i 5 kategorier: navigating information, data literacy, data science skills, research skills, and getting published.

För att gå kurserna behöver du skapa ett konto. Du måste antingen vara på campus/ansluten via VPN eller använda länken ovan för att gå till Sage Campus-plattformen. Klicka på knappen "sign up" längst upp till höger på hemsidan och skapa ditt konto. Du kommer sedan att kunna logga in var som helst med det användarnamnet och lösenordet.

Efter varje kurs erbjuds ett signerat certifikat som deltagaren kan ladda ner. Detta låses upp när du slutfört kursen.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.