Area Studies: India

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Area Studies: India

Area Studies: India is a primary source database for the study of Empire, the British Raj, and the history, culture and literature of the Indian subcontinent from 1650-1942. Material types included are rare books, travel writing, newspaper reports, correspondence and diaries, official documents; which are aiding the study of the British Indian Empire.

Collections included:


Area Studies: India tillhandahåller primärkällor om det brittiska väldet på den indiska subkontinenten mellan 1650-1942. Innehållet i databasen består av sällsynta böcker, reseskildringar, nyhetsrapportering, korrespondens och dagböcker, samt officiella dokument som möjliggör studiet av det Brittiska Indien.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.