FactSet

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

FactSet

Features comprehensive data and analytics on global financial and economic markets and companies.

Coverage includes:

  • Financial data on public and private companies worldwide, with historical coverage for developed markets dating back to the 1980s and for emerging markets starting in the 1990s.
  • Historical financial metrics data items for 70+ countries.
  • Historical financial data on global indices, as well as fixed income, commodities, alternative investments markets and more.

To access the database: use your e-mail address from Lund University to register for an account. It takes 7-10 working days before the account is ready to use.

Subject Headings: Business Administration, Economics, Finance


Innehåller en omfattande samling data och analyser om globala finansiella och ekonomiska marknader och företag.

Täckningen inkluderar:

  • Finansiell information om offentliga och privata företag över hela världen, med historisk täckning för utvecklade marknader som går tillbaka till 1980 -talet och för tillväxtmarknader med början på 1990 -talet.
  • Historiska finansiella mätdata för 70+ länder.
  • Historisk finansiell information om globala index, fixed income, handelsvaror, alternativa investeringsmarknader etc.

Registrera din e-postadress från Lunds universitet för att använda databasen. Det tar 7-10 dagar efter registreringen till det att du får ett användarkonto.

Ämnesord: Företagsekonomi, Nationalekonomi, Finans


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.