MedRxiv

MedRxiv

MedRxiv (pronounced "med-archive") is a free online archive and distribution server for complete but unpublished manuscripts (preprints) in the medical, clinical, and related health sciences. Preprints are preliminary reports of work that have not been certified by peer review. They should not be relied on to guide clinical practice or health-related behavior and should not be reported in news media as established information.


MedRxiv (uttalas "med-archive") är en gratis onlinearkiv- och distributionsserver för fullständiga men opublicerade manuskript (preprints) inom medicinsk, klinisk och relaterad hälsovetenskap. Förtryck är preliminära rapporter om arbete som inte har certifierats av peer review. De ska inte anses säkra att förlita sig på vid vägledning av klinisk praxis eller hälsorelaterat beteende och bör inte rapporteras i nyhetsmedier som etablerad information.