VISS - Vatteninformationssystem Sverige

VISS - Vatteninformationssystem Sverige

WISS (Water Information System Sweden) contains classifications and maps of all major Swedish lakes, rivers, groundwater and coastal waters. The database has been developed by the Competent Authorities of the Swedish Water Districts, the County Administrative Boards and the Swedish Agency for Marine and Water Management.


VISS (Vatteninformationssystem Sverige) innehåller klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Databasen har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten.