Swedish Biodiversity Data Infrastructure (SBDI)

Swedish Biodiversity Data Infrastructure (SBDI)

Swedish Biodiversity Data Infrastructure (SBDI) is an e-infrastructure providing data and analysis services that offer rich opportunities for innovative, interdisciplinary research on biodiversity and ecosystems. The aim is to provide researchers with unified and open access to biodiversity data, and to a wide range of tools for querying, visualizing and analyzing this data.


Swedish Biodiversity Data Infrastructure (SBDI) är en e-infrastruktur som tillhandahåller data och analystjänster vilka möjliggör innovativ, tvärvetenskaplig forskning på biodiversitet och ekosystem. Målet är att tillhandahålla forskare med enhetlig och öppen tillgång till biodiversitetsdata samt en bredd av verktyg för att utforska, visualisera och analysera denna data.