Svensk fågeltaxering

Svensk fågeltaxering

Swedish bird monitoring (Svensk fågeltaxering) is a citizen science project coordinated by the Department of Biology at Lund University that monitors population and distribution changes of the Swedish breeding birds. The project is the Swedish representative in the European network for bird monitoring (EBCC).


Svensk fågeltaxering övervakar förändringar i de svenska fågelbestånden. De standardiserade räkningarna utförs till stor del av volontärer och koordineras av Biologiska institutionen vid Lunds universitet. Svensk fågeltaxering är den svenska representanten i det europeiska nätverket för fågelövervakning (EBCC).