Skyddad natur (Naturvårdsverket)

Skyddad natur (Naturvårdsverket)

Protected nature (Skyddad natur) is a map tool from the Swedish national protection agency where you can find information about protected nature areas in Sweden and Swedish Natura 2000 areas. In addition, other areas with high nature values that are included in national plans for protection or are named in international conventions can be found in the map tool.


Skyddad natur är ett kartverktyg från Naturvårdsverket där du hittar information om skyddade områden i Sverige och Sveriges Natura 2000-områden. Även andra områden med höga naturvärden som ingår i nationella planer för skydd eller är utpekade i internationella konventioner finns i kartverktyget.