SMHI: Öppna data

SMHI: Öppna data

The Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) is an agency under the Ministry of the Environment with expertise in meteorology, hydrology, oceanography and climatology. SMHI provides open access data for research, including both observed and model based data on weather, hydrology, oceanography, air quality and climate. The data is available through the webpage ”Öppna data för forskning och utveckling”. Before downloading and using data, make sure that you read and understand SMHI’s conditions of use.


Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) är en expertmyndighet under Miljödepartementet som specialiserar sig på meterologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. SMHI tillhandahåller öppna data för forskning, inklusive både observationsdata och modellbaserade data över väder, hydrologi, oceanografi, luftkvalitet och klimat. Data är tillgänglig via webbsidan Öppna data för forskning och utveckling. Innan du laddar ner och använder data, se till att du har läst och förstått SMHI:s användarvillkor.