Jordbruksverkets statistikdatabas

Jordbruksverkets statistikdatabas

Jordbruksverkets statistikdatabas contains the data behind the Swedish official statistics regarding the agricultural sector. The Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket) is a government agency under the Ministry of Enterprise and Innovation. They are responsible for the agricultural and horticultural sectors and constitute the expert authority on agri-food policy. The statistics reports and the database are only available in Swedish.


Jordbruksverkets statistikdatabas innehåller data som ligger till grund för Sveriges officiella statistik gällande jordbrukssektorn. Jordbruksverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. De är ansvariga för jordbruk-, fiske- och landsbygdssektorn och utvecklar policies för matproduktion. Statistikrapporterna och databasen är endast tillgängliga på svenska.