Baltic Sea Bathymetry Database (BSBD)

Baltic Sea Bathymetry Database (BSBD)

The Baltic Sea Bathymetry Database (BSBD) is an effort to gather and distribute water depth data — bathymetry — for the areas of all Baltic Sea countries in one place. This web site offers complete, homogeneous and up-to-date Baltic Sea bathymetry data from official sources, that is all Baltic Sea national hydrographic offices under the umbrella of the Baltic Sea Hydrographic Commission.


Baltic Sea Bathymetry Database (BSBD) är ett initiativ för att samla och sprida vattendjupsdata – batymetri – för alla områden i Östersjön på ett och samma ställe. Denna webbsida innehåller komplett, homogen och aktuell data från officiella källor i form av alla nationella sjöfartsverk runt Östersjön under paraplyorganisationen Baltic Sea Hydrographic Commission.