Artportalen

Artportalen

Artportalen is a system for reporting and searching for species observations in Sweden. Artportalen is an open system that is used by governmental agencies as well as researchers, conservationists and members from the public.


Artportalen är ett system för inrapportering och sökning av artobservationer i Sverige. Artportalen är ett öppet system och används av myndigheter, forskare och naturvårdare såväl som privatpersoner.