Artfakta

Artfakta

Artfakta is a database where you can find information (in Swedish) about species in Sweden, including their status, ecology, and identification characters.


Artfakta är en databas där du kan hitta information om arter i Sverige, inklusive status, ekologi och artbestämningshjälp.