Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology

Written by prominent scholars from industry, academia, and research institutions, the Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology presents a wide scope of articles on chemical substances—including their properties, manufacturing, and uses. It also focuses on industrial processes and unit operations in chemical engineering, as well as covering fundamentals and scientific subjects related to the field. Additionally, environmental and health issues concerning chemical technology are also addressed.

Key features of the Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology include:


Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology presenterar ett brett utbud av artiklar om kemiska ämnen, inklusive deras egenskaper, tillverkning och användning, där artiklarna är skrivna av framstående forskare från industri, akademi och forskningsinstitutioner. Här finns även information om industriella processer och enhetsoperationer inom kemiteknik, samt täcker grundläggande och vetenskapliga ämnen relaterade till området. Dessutom behandlas också miljö- och hälsofrågor rörande kemisk teknik.

Viktiga funktioner i Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology inkluderar:

  • Över 1300 artiklar - med innehåll som uppdateras regelbundet.
  • Nya och uppdaterade artiklar håller onlineversionen i framkant inom den kemiska tekniken.
  • Tidigare versioner av artiklar arkiveras för eftervärlden.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.