ChemRxiv

ChemRxiv

ChemRxiv (pronounced 'chem-archive') is a free submission, distribution, and archive service for unpublished preprints in chemistry and related areas.

ChemRxiv gives researchers across a broad range of fields related to the chemical sciences the opportunity to share early results with colleagues and receive recommendations for improvement, ahead of formal peer review and publication.


ChemRxiv (uttalas 'kemarkiv') är en gratis inlämnings-, distribution- och arkivtjänst för opublicerade ”preprints” inom kemi och relaterade områden.

ChemRxiv ger forskare inom ett brett spektrum av ämnen relaterade till kemiska vetenskaper möjlighet att dela tidiga resultat med kollegor och få rekommendationer för förbättringar inför formell ”peer review” och publicering.