Artstor

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Artstor

With approximately 300 collections composed of over 2.5 million images (and growing), scholars can examine wide-ranging material such as Native American art from the Smithsonian, treasures from the Louvre, and panoramic, 360-degree views of the Hagia Sophia in a single, easy-to-use resource.

The Artstor Digital Library features a wide range of multidisciplinary content from some of the world’s top museums, artists, libraries, scholars, and photo archives, including rare collections not accessible anywhere else. New contributions are added regularly.


Med cirka 300 samlingar innehållande över 2,5 miljoner bilder (som ständigt utökas) kan användare undersöka omfattande material så som konst från Smithsonian, skatter från Louvren och 360-graders utsikt över Hagia Sophia i en enda, lättanvänd resurs.

Artstors digitala bibliotek har ett brett utbud med tvärvetenskapligt innehåll från några av världens främsta museer, konstnärer, bibliotek, forskare och fotoarkiv, inklusive sällsynta samlingar som inte är tillgängliga någon annanstans. Nya bidrag läggs till regelbundet.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.