Juridikbok.se

Juridikbok.se

Juridikbok.se digitizes and makes older legal literature that is published in Sweden or in Swedish available for free. New titles are added continuously. The e-books may be used, quoted, copied and processed in various ways, but will not be republished for commercial use.

Please note: this database is in Swedish only.


Juridikbok.se digitaliserar och tillgängliggör äldre juridisk litteratur, som är utgiven i Sverige eller på svenska, fritt. Nya titlar läggs till fortlöpande. E-böckerna får användas, citeras, kopieras och bearbetas på olika sätt, men inte återutges för kommersiellt bruk. Nätverk uppbyggda med Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur, representanter från samtliga lärosäten i Sverige som ger en juristutbildning, kontaktpersoner på de juridiska förlagen och representanter från universitetsbiblioteken i Sverige, juridiska och andra bibliotek involverade i projektet ansvarar för att i olika delar få till stånd och genomföra digitaliseringen av verk och tillgängliggörandet på webbplatsen.