Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)

Platform containing e-journals and e-books from SIAM. LU has full licensed access to all SIAM journals (including the Locus archive -1996) and all ebooks (including proceedings) on the platform.


Plattform med e-tidskrifter och e-böcker från SIAM. LU har full licensierad tillgång till samtliga e-tidskrifter (inkluderar Locus-arkivet -1996) och samtliga e-böcker (inkluderar proceedings) på plattformen.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.