zbMATH

zbMATH

Freely accessible bibliographic database in the Mathematical subjects, which covers both books and articles. Continuation online (since 1996) of Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete. Incorporates Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik (1868-1942). Some entries contain a review of the publication by an independent specialist. Links to the full-text are provided by zbMATH.

The database make use of the classification system MSC (Mathematics Subject Classification) developed by AMS. The database is updated daily. The database also contains a citation analysis tool.


Fritt tillgänglig bibliografisk databas inom ämnet matematik. Täcker in både böcker och artiklar. Fortsättning online (sedan 1996) på Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete. Inkorporerar Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik (1868-1942). En del poster innehåller en review av publikationen i fråga av en oberoende ämnespecialist. Länkar till fulltexten tillhandahålls av zbMATH.

Databasen använder klassificeringssystemet MSC (Mathematics Subject Classification) utarbetat av AMS. Databasen uppdateras dagligen. Databasen innehåller också ett citeringsanalysverktyg.