Responsible Investor

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Responsible Investor

Responsible Investor is a news service reporting on responsible investment, ESG (environmental, social, and governance), and sustainable finance in articles, reports and webinars.

Please note! You need to register to log in the first time, and when you do you need to be on campus or connected via VPN.

Responsible Investor är en nyhetstjänst som rapporterar om hållbar investering. Materialet är i form av artiklar, rapporter och webinarer.

Observera! Du måste registrera dig den första gången du loggar in och då måste du vara på campus eller uppkopplad via VPN.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.