Electronic Arts Intermix (EAI)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Electronic Arts Intermix (EAI)

EAI’s Educational Streaming Service is a unique subscription-based resource with almost 2,000 titles by 65 artists that are available for streaming via this digital delivery platform. Students, teachers, researchers, and librarians at subscribing institutions can access full-length, high-resolution media artworks for classroom and study use. To view the videos, users simply login to the EAI Educational Streaming Service portal, navigate to an artist’s page, and click on available titles as indicated by the “play” icon.


EAI’s Educational Streaming Service är en unik prenumerationsbaserad resurs med nästan 2000 titlar av 65 konstnärer som är tillgängliga för streaming via denna digitala plattform. Studenter, lärare, forskare och bibliotekarier vid institutioner som prenumererar kan i studiesyfte få tillgång till konstverk i full längd och i hög upplösning. För att se filmerna loggar användaren in på EAI Educational Streaming Service-portalen, navigerar till en artistsida och klickar på tillgängliga titlar som indikeras av "play"-ikonen.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.