World Press Trends Database

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

World Press Trends Database

World Press Trends Database contains data about the development of the news media industries from 2006-2017 from more than 70 countries.


World Press Trends Database innehåller data som beskriver nyhetsindustrins utveckling 2006-2017 från fler än 70 länder.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.