Birds of the World

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Birds of the World

Birds of the World is a database of species accounts of the world’s birds. Each account contains information on distinguishing characteristics, distribution, systematics, behavior, ecology, demography, conservation, and priorities for future research. The database brings together deep, scholarly content with millions of bird observations and multimedia into a single platform where biologists and birders can explore comprehensive life history information on birds.

Below is a description-in-brief:


Birds of the World är en databas med artbeskrivningar av världens fåglar. Varje beskrivning innehåller information om särskiljande egenskaper, spridning, systematik, beteende, ekologi, demografi, bevarande och prioriteringar för framtida forskning. Databasen kombinerar djupgående forskning ihop med miljoner fågelobservationer och multimedia på en enda plattform där biologer och ornitologer kan inhämta omfattande information rörande fåglars livshistoria.

Nedan följer en översiktlig beskrivning:

  • 10 721 artbeskrivningar
  • 249 familjebeskrivningar
  • Över 500 miljoner eBirdobservationer
  • Över 100 000 forskningsreferenser
  • 21 000 färgillustrationer av arter, samt många underarter
  • Tiotusentals media (foton, videos och ljudinspelningar) från Macaulaybiblioteket
  • Utbredningskartor, eBird-täthetskartor, och animerade migrationskartor
  • Fågeltaxonomiutforskare
  • Löpande uppdateringar

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.