Brockhaus Enzyklopädie

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Brockhaus Enzyklopädie

The Brockhaus Enzyklopädie is a German-language encyclopedia that has been published in various editions since the end of the 18th century. The online edition is the continuation of the printed edition.


Brockhaus Encyclopedi är en tyskspråkig encyklopedi som utgivits i olika utgåvor sedan slutet av 1700-talet. Onlineutgåvan är fortsättningen på den tryckta utgåvan.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.