Pidgeon Digital

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Pidgeon Digital

Pidgeon Digital is a platform containing digitalized talks from the world's greatest architects. Architecture are being presented in filmed lectures from different angles such as technical challenges, urban planning, modern buildings in an older environment, sustainable architecture and human interaction with architecture and more. Thera are also talks about specific building types and thoughts from the process of making them.

Pidgeon Digital gives you as a student or teacher the opportunity to take part of seminal ideas about architecture. The talks are recorded from 1955 and forward and are sometimes transcribed.


Pidgeon Digital är en plattform som innehåller filmade föreläsningar från några av världens mest kända arkitekter. De namnkunniga föreläsarna diskuterar arkitektur ur flera olika synvinklar exempelvis samspelet mellan människa och arkitektur, tekniska utmaningar, stadsplanering, moderna byggnader i äldre miljöer, hållbar arkitektur och mer därtill. Det ges också möjlighet att ta del av föreläsningar om olika byggnadstyper eller specifik stadsplanering i olika miljöer.

Pidgeon Digital ger dig som student eller lärare en unik möjlighet att ta del av komplexa resonemang kring arkitektur. Föreläsningarna är inspelade från 1955 och framåt och är i vissa fall transkriberade.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.