Ordbogen.com

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Ordbogen.com

Ordbogen.com provides access to Danish-English/English-Danish dictionaries.

Lund University has access to the following dictionaries:

Please note! The license allows only 5 simultaneous users.


Via Ordbogen.com når du danska-engelska/engelska-danska ordböcker.

Lund Universitet prenumererar på följande ordböcker:

  • Gyldendal Dansk/Engelsk/Dansk Fagordbog
  • Gyldendal Dansk/Engelsk Ordbog (Den Røde)
  • Gyldendal Dansk/Engelsk/Dansk ordbog (Den Store)

OBS! Licensen tillåter endast 5 samtidiga användare.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.