Financial Times Historical Archive, 1888-2016

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Financial Times Historical Archive, 1888-2016

The Financial Times Historical Archive is an online, fully searchable facsimile of the London edition of the daily paper Financial Times. Every article, advertisement, and market listing is included — shown both individually and in the context of the full page and issue of the day.

Financial Times Historical Archive is cross-searchable with The Economist Historical Archive.

Subject Headings: Business administration, Economic history, Economics


Financial Times Historical Archive består av fullt sökbara inskannade sidor av dagstidningens Londonupplaga. Varje artikel, reklam och marknadsnotering visas för sig men också i sitt sammanhang i tidningen.

Financial Times Historical Archive är även sökbar tillsammans med The Economist Historical Archive.

Ämnesord: Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Nationalekonomi


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.