Colonial Africa in official statistics, 1821-1953

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Colonial Africa in official statistics, 1821-1953

The late nineteenth century 'Scramble for Africa' saw European colonialist powers carve up the African continent between themselves. Great Britain controlled the largest portion of territory, with its Colonial Regulations requiring an ‘Annual Blue Book’ to be transmitted from each colony to the British Colonial Office. The Blue Book was an attempt to standardize statistical reports, primarily covering economic development as well as demographic, ecclesiastical and public records.

This collection contains Blue Books and other archival material from 13 British colonies and protectorates in Africa dating 1821-1953. The standardized nature of the Blue Books enables comparisons to be drawn geographically (between colonies), and over time on issues from colonial economic practice to education and hospitals.

Subject Headings: Economic History, Statistics


Vid slutet av 1800-talets koloniala kapplöpning delade de europeiska kolonialmakterna upp den afrikanska kontinenten. Storbritannien kontrollerade den största delen av territoriet. Med sina koloniföreskrifter krävde de att en "årlig blå bok" – The Blue Book skulle överföras från varje koloni till British Colonial Office. The Blue Book var ett försök att standardisera statistiska rapporter, främst de om ekonomisk utveckling samt demografiska, kyrkliga och offentliga register.

Denna samling innehåller Blue Books och annat arkivmaterial från 13 brittiska kolonier och protektorat i Afrika från 1821-1953. Dess standardiserade karaktär gör det möjligt att göra geografiska jämförelser (mellan kolonier) och jämförelser över tid i frågor som kolonial ekonomisk praxis, utbildning och sjukhus.

Ämnesord: Ekonomisk historia, Statistik


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.