AM Explorer

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

AM Explorer

AM Explorer is a platform including archival collections spanning over a large amount of subject areas. The archival collections bring together unique primary source documents from archives and libraries across the world, spanning the 15th through to the 21st centuries. Users can search across all AM Explorer primary source collections or select a specific archive.


AM Explorer är en plattform där ett stort antal arkivsamlingar inom en mängd olika ämnesområden ingår. Arkivsamlingarna innehåller unikt primärmaterial från arkiv och bibliotek världen över, från tidsperioden 1400- till 1900-talet. Användare kan välja att söka i alla AM Explorers samlingar samtidigt, eller i ett specifikt arkiv.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.