El-Croquis

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

El-Croquis

El-Croquis is a prestigious architectural publication that presents designs and works of architecture in detailed monographs that analyse the work of architects on the international scene. Via LU you have access to the digital edition of all the numbers published by El Croquis from the year 2001. The collection begins with number 104 and it is updated with each new book for sale.


El-Croquis är en prestigefylld arkitekturtidskrift som presenterar samtida internationella arkitektkontor och deras arbete i detaljerade monografier. Genom LU har du tillgång till tidskriften digitalt med start 2001, nr 104, fram till och med senaste numret.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.