Oxford Research Encyclopedias (ORE)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Oxford Research Encyclopedias (ORE)

Oxford Research Encyclopedias is made by scholars across all fields of study, and is a comprehensive collection of in-depth, peer-reviewed summaries on a growing range of topics. The Encyclopedias deals, inter alia, with the following subjects: Climate Science, Criminology, Education, Social Work, International Studies, Polticis, Psychology, and the history of the former colonized continents.


Oxford Research Encyclopedias utgörs av initierade, peer review-granskade uppslagsartiklar skrivna av vetenskapare från ett växande antal ämnesområden. The olika encyklopedierna behandlar bland annat följande ämnen: klimatforskning, kriminologi, utbildningsvetenskap, socialt arbete, internationella studier, politik, psykologi och de tidigare kolonialiserade kontinenternas historia.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.