IGI Global

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

IGI Global

IGI Global is a platform containing e-books, journals and databases covering several subjects. Lund University has access to a couple of e-books and journals from some of their InfoSci-Databases.


IGI Global är en plattform som innehåller e-böcker, tidskrifter och databaser som täcker flera olika ämnen. Lunds universitet har tillgång till en del e-böcker och tidskrifter från några av deras InfoSci-databaser.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.