Investment Arbitration Reporter (IAR)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Investment Arbitration Reporter (IAR)

Investment Arbitration Reporter is a news & analysis service tracking international arbitrations between foreign investors and sovereign governments. IAR offers access to source materials, such as cases, mentioned in the news reporting.


Investment Arbitration Reporter är en nyhets- och analystjänst som spårar internationella skiljeförfaranden mellan utländska investerare och suveräna regeringar. IAR ger access till källmaterial, exempelvis rättsfall, som nämns i nyhetsartiklarna.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.