ISEAS – Yusof Ishak Institute (NIAS)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

ISEAS – Yusof Ishak Institute (NIAS)

ISEAS – The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS),is a leading research centre dedicated to the study of socio-political, security, and economic trends and developments in Southeast Asia and its wider geostrategic and economic environment. ISEAS Publishing disseminates important research and analyses from and about Southeast Asia to the rest of the world and is the largest publisher of academic books that focuses on Southeast Asian politics, economics and social issues.


ISEAS – Yusof Ishak Institute (tidigare The Institute of Southeast Asian Studies) är ett forskningscentrum som är specialiserat på sociala, politiska samt ekonomiska trender och utveckling inom Sydostasien och dess geostrategiska och ekonomiska omgivning. ISEAS Publishing distribuerar forskning från och om Sydostasien, till resten av världen, och är det största förlaget inom sitt område.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.