ChinaMaxx (NIAS)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

ChinaMaxx (NIAS)

ChinaMaxx is a collection of e-books connected to the same platform as the search engine Duxiu. Here you can find 700,000 Chinese titles focusing on social sciences and humanities. The titles are available for searching via Duxiu (select 图书) or this ChinaMaxx homepage. Titles cannot be downloaded, only viewed online. The content of books can be partially viewed, maximum 17 pages, and maximum 5 pages can be printed out at one time, but printing can be done unlimited times.


ChinaMaxx är en samling av e-böcker som är kopplade till samma plattform som sökmotorn Duxiu. Här finns ca 700 000 titlar på kinesiska som fokuserar på samhällsvetenskap och humaniora. Titlarna är sökbara via ChinaMaxx eller via Duxiu (välj 图书). Böckerna kan inte laddas ner utan bara läsas på skärmen, maximalt 17 sidor per gång. Bara 5 sidor kan skrivas ut samtidigt, däremot kan du skriva ut obegränsat antal gånger.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.