SAE International Technical Papers (SAE MOBILUS platform)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

SAE International Technical Papers (SAE MOBILUS platform)

SAE Technical Papers are written and peer-reviewed by experts in the automotive, aerospace, and commercial vehicle industries. Browse the more than 102,000 technical papers and journal articles on the latest advances in technical research and applied technical engineering information below.

SAE Technical Papers are available on the SAE MOBILUS platform.


SAE Technical Papers skrivs och granskas av experter inom fordons- och rymdteknik. Databasen innehåller mer än 102 000 Technical Papers och tidskriftsartiklar om de senaste framstegen inom teknisk forskning och tillämpad teknisk ingenjörsvetenskap.

SAE Technical Papers finns på SAE MOBILUS platform.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.