DETAIL inspiration

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

DETAIL inspiration

The DETAIL inspiration database is a reference database that uses precise, relevant visual inspirations to support architects in their search for construction solutions. It contains around 3,000 projects from the past 30 years. It contains the complete journal DETAIL (English edition) and special issues DETAIL green, DETAIL structure and DETAIL inside.


DETAIL inspiration är en fulltextdatabas som innehåller den byggtekniska tidskriften DETAIL (engelska utgåvan 1987-). Den innehåller också specialnumren från DETAIL green, DETAIL structure och DETAIL inside. Databasen gör det möjligt att söka på detaljerade arkitektoniska konstruktionsritningar. Den erbjuder också möjligheten att söka på materialtyp, byggnadstyp och konstruktionstyp.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.