The Inorganic Crystal Structure Database (ICSD)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

The Inorganic Crystal Structure Database (ICSD)

The Inorganic Crystal Structure Database (ICSD) is the world's largest database of fully determined inorganic crystal structures, from elements to quintenary compounds.


Världens största databas för fakta om nästan alla kände oorganiska kristallstrukturer. Fungerar också som ett verktyg för att identifiera kristallina faser.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.