The Economist Historical Archive 1843-2020

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

The Economist Historical Archive 1843-2020

The Economist Historical Archive contains a complete copy of every issue of The Economist 1843-2020.

The Economist Historical Archive is cross-searchable with Financial Times Historical Archive.

Subject Headings: Business administration, Economic history, EconomicsThe Economist Historical Archive innehåller kopior av alla nummer av The Economist som kommit ut 1843-2020.

The Economist Historical Archive är även sökbar tillsammans med Financial Times Historical Archive.

Ämnesord: Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Nationalekonomi


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.