Cambridge Core - Books & Journals Online

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Cambridge Core - Books & Journals Online

Cambridge Core offers access to leading journals, research monographs, reference works and textbooks from all disciplines. Cambridge Core replaces Cambridge Journals Online and Cambridge Books Online and combines content from both.

Please note that Lund University does not have access to all content on Cambridge Core.

The platform hosts Cambridge University Press's academic content. Cambridge Core also includes content published by partner publishers – including Edinburgh University Press, Facet Publishing and the University of Adelaide Press.


Cambridge Core innehåller ledande vetenskapliga tidskrifter, forskningsmonografier, referensböcker och läroböcker från alla discipliner. Cambridge Core ersätter Cambridge Journal Online och Cambridge Books Online och kombinerar innehåll från båda.

Observera att Lunds universitet inte har tillgång till allt innehåll på Cambridge Core.

Plattformen innehåller Cambridge University Press akademiska titlar. Hos Cambridge Core finns också innehåll publicerat av partnerförlag - inklusive Edinburgh University Press, Facet Publishing och University of Adelaide Press.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.