Osmosis

Osmosis

Osmosis is a digital learning resource covering preclinical and clinical topics. Videos, flashcards and questions are included. To use the interactive functions, create an individual account in Osmosis.

Get started - registration

Staff and students use their Lund University email address to register, @med.lu.se or @student.lu.se

If you are affiliated to Lund University you can also access the resource off campus, after registration

Keywords: Medicine


Osmosis är en digital lärresurs som täcker både prekliniska och kliniska områden. Du får tillgång till videor, möjlighet att se flashcards och frågebank, samt möjlighet att göra egna flashcards mm. För att utnyttja alla interaktiva funktioner såsom att göra egna flashcards behöver du skapa ett individuellt konto i Osmosis.

Kom igång - registrera konto

Studenter och anställda vid Lunds universitet använder sin @med.lu.se eller sin @student.lu.se-adress vid registrering.

Som student eller anställd har du tillgång till resursen även utanför campus, efter registrering

Ämnesord: Medicin


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.