Cochrane Clinical Answers

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Cochrane Clinical Answers

Cochrane Clinical Answers (CCAs) provide a readable, digestible, clinically focused entry point to rigorous research from Cochrane systematic reviews. They are designed to be actionable and to inform decision making at the point of care. Each Cochrane Clinical Answer contains a clinical question, a short answer, and an opportunity to ‘drill down’ to the evidence from relevant Cochrane reviews. The evidence is displayed in a user friendly format, mixing narrative, numbers and graphics. The target audience for Cochrane Clinical Answers is healthcare practitioners and professionals, and other informed health care decision-makers. Cochrane Clinical Answers have been developed by Cochrane Innovations Ltd. and Wiley Online Library.

Subject headings: medicine


Cochrane Clinical Answers (CCAs) tillhandhåller en läsvänlig, förståelig, klinisk fokuserad ingång till forskning av hög kvalitet från Cochranes systematiska översikter. Syftet är att ge kunskapsbaserade svar på kliniska frågeställningar. Varje Clinical Answer innehåller en klinisk fråga, ett kort svar och möjlighet att fördjupa sig i det vetenskapliga underlaget från relevanta Cochrane översikter. Har ett användarvänligt format, där texten blandas med siffror och grafik. Målgruppen är läkare och vårdpersonal samt beslutsfattare inom hälso-och sjukvård. Cochrane Clinical Answers har utvecklats av Cochrane Inovations och Wiley Online Library.

Ämnesord: medicin


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.