Cochrane Interactive Learning

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Cochrane Interactive Learning

First-time users register with your @student.lu.se ,@med.lu.se or other @lu.se-address. You will receive a confirmation email with an activation link.

Cochrane Interactive Learning is a learning resource on how to conduct a systematic review. The resource consists of nine modules, covering the whole process of systematic reviews.

After finishing a module, you receive a certificate.

Subject Headings: medicine; systematic reviews, method for literature reviews


Första gången du använder Cochrane Interactive Learning behöver du registrera dig med din @student.lu.se , @med.lu.se eller annan @lu.se-adress. Du får ett bekräftelsemail med en aktiveringslänk.

Cochrane Interactive Learning är för dig som vill lära dig om hur en systematisk litteraturöversikt görs inom medicin. Resursen är uppdelad i moduler, där du steg för steg går igenom arbetsprocessen.

 • Modul 1: Introduktion till systematiska översikter
 • Modul 2: Att skriva ett protokoll
 • Modul 3: Systematisk informationssökning
 • Modul 4: Välja ut studier och data
 • Modul 5: Introduktion till studiekvalitet och risk för bias
 • Modul 6: Analysera data
 • Modul 7: Tolkning av resultaten
 • Modul 8: Rapportera översikten
 • Modul 9: Introduktion till hälsoekonomi
 • Modul 10: Nätverksmetaanalys
 • Modul 11: Jämlikhet och rättvis tillgång till vård
 • Modul 12: Introduktion till kvalitativ evidenssyntes

När du gått igenom en modul och klarat den får du ett certifikat.

Ämnesord: medicin; systematiska översikter, metodik för litteraturöversikter


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.