Cochrane Interactive Learning

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Cochrane Interactive Learning

Individual first-time users will need to create personal Cochrane accounts. NB! When you initially register for an account, please make sure you use Lund University network (e g Eduroam). Once registered, you can access the modules from any network.

Cochrane Interactive Learning is a learning resource on how to conduct a systematic review. The resource consists of nine modules, covering the whole process of systematic reviews.

After finishing a module, you receive a certificate.

Subject Headings: medicine; systematic reviews


Första gången du använder Cochrane Interactive Learning måste du skapa ett personligt konto och registrera dig. OBS! När du registrerar ditt konto bör du använda universitetets nätverk (t ex Eduroam) för att kunna registrera dig. När du gjort ett konto kan du nå modulerna oberoende av nätverk.

Cochrane Interactive Learning är för dig som vill lära dig om hur en systematisk litteraturöversikt görs inom medicin. Resursen är uppdelad i moduler, där du steg för steg går igenom arbetsprocessen.

  • Modul 1: Introduktion till systematiska översikter
  • Modul 2: Att skriva ett protokoll
  • Modul 3: Systematisk informationssökning
  • Modul 4: Välja ut studier och data
  • Modul 5: Introduktion till studiekvalitet och risk för bias
  • Modul 6: Analysera data
  • Modul 7: Tolkning av resultaten
  • Modul 8: Rapportera översikten
  • Modul 9: Introduktion till hälsoekonomi

När du gått igenom en modul och klarat den får du ett certifikat.

Ämnesord: medicin; systematiska översikter


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.