Westlaw UK

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Westlaw UK

Westlaw UK is a comprehensive full-text database of UK law and case law, as well as legal journals and e-books, including EU law and international material.


Westlaw UK är en omfattande fulltextdatabas med brittisk lagstiftning och rättspraxis, samt juridiska tidskrifter och e-böcker, även EU-lagstiftning och internationellt material.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.