speechBITE (Speech Pathology Database for Best Interventions and Treatment Efficacy)

speechBITE (Speech Pathology Database for Best Interventions and Treatment Efficacy)

speechBITE is a database of intervention studies across the scope of speech pathology practice.

The database provides ready access to citations and, where possible, abstracts from systematic reviews, randomised controlled trials, non-randomised controlled trials, single-case experimental designs and case series. speechBITE also indexes clinical practice guidelines of relevance to speech pathology practice. To assist clinicians with interpreting the methodological quality of the treatment studies, speechBITE provides ratings on the PEDro-P scale for randomised and non-randomised controlled trials.

Subject Headings: speech therapy, speech pathology


speechBITE är en databas med interventionsstudier inom logopedi.

Databasen innehåller referenser, abstrakt (om tillgängligt) från systematiska översikter, randomiserade kontrollerade studier, icke-randomiserade kontrollerade studier, single-case experimental designs och case series. speechBITE innehåller även behandlingsguider. För att underlätta granskningen av den metodologiska kvalitén har studierna graderats utifrån PEDro-P skalan för randomiserade och icke-randomiserade studier.

Ämnesord: logopedi