Psychotherapy.net

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Psychotherapy.net

Psychotherapy.net is a video streaming solution. The collection of videos covers a wide variety of tools and techniques from a broad selection of psychotherapeutic approaches, making it an ideal training resource for students, interns and all mental-health professionals.

Please note: Lund University does not have access to all content on Psychotherapy.net


Psychotherapy.net är en videodatabas. Samlingen täcker ett brett urval av verktyg och tekniker från en mängd olika psykoterapeutiska skolor. Detta gör den till en utmärkt resurs både för studenter och yrkesverksamma.

OBS: Lunds Universitet har inte åtkomst till allt innehåll i Psychotherapy.net


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.