Modular Finance: Holdings

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Modular Finance: Holdings

Modular Finance: Holdings is an ownership database for listed companies in the Nordics.

For access to the platform, an individual account has to be created.

Lund University offers students and staff access to Holdings from Modular Finance. Through the school network, students and staff have access to the database for studies and research. Each user needs to create an individual account by filling in this form: https://www.holdings.se/public/university.html. Contact support@holdings.se for other inquiries.

Subject Headings: Business Administration, Economic History, Economics


Modular Finance: Holdings är ett verktyg för analys av ägardata för svenska börsbolag. Plattformen innehåller även information kring insynshandel, blankningsdata, likviditetsdata, mäklarstatistik med mera. Vidare innehåller Holdings information kring bolagsstyrning och generell bolagsdata.

För tillgång till plattformen måste en personlig inloggning skapas.

Lunds universitet har tillgång till analystjänsten Holdings för akademiskt bruk. Via skolans nätverk har studenter och anställda möjlighet att nyttja databasen för studier och forskning. Vänligen fyll i följande formulär för att begära tillgång till databasen: https://www.holdings.se/public/university.html. Kontakta support@holdings.se vid frågor.

Ämnesord: Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Nationalekonomi


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.