TorTalk

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

TorTalk

TorTalk is a software for computers which will read all text on the screen for people with dyslexia and anyone who prefers to listen to text. It’s available for Mac computers, Windows computers and Windows tablet.

System requirements Windows
Windows computer/tablet with XP, Vista (32 or 64-bit), Windows 7 (32 or 64-bit), Windows 8 PRO (32 or 64-bit, not RT though), or Windows 10. 2 GB RAM or higher. At least 1,5 GB available on hard drive.

System requirements Mac
OS X 10.8 Mountain Lion or newer. Intel® Core™2 Duo processor or newer. At least 1.5 GB available on hard drive. 2 GB RAM or higher.


TorTalk är en mjukvara som läser upp all skärmtext för dyslektiker och andra som vill ha ett alternativ till ögonläsning. Den finns för både Mac, Windows och Windows tablets.

  • Ladda ner TorTalk (du behöver installationsnyckeln för att installera programmet)
  • Korta instruktionsfilmer för Windows
  • Korta instruktionsfilmer för Mac
  • Enkelt gränssnitt gör att du snabbt är igång. Inga förval behöver göras. Markera bara text och klicka på play.
  • OCR klarar all låst skärmtext. Gäller låsta pdf-filer, kopieringsskyddade e-böcker, in-scannat material som ej går att markera, bild av text som finns exempelvis i Adobe Flash. OCR-komponent är senaste generationen Omnipage från Nuance.
  • Kontrollera hastigheten för en naturlig läsupplevelse. Justera talsyntesens hastighet medan den läser upp text. Hitta rätt hastighet snabbt samt justera ifall delar av text exempelvis ska snabbläsas.
  • Välj bort att lyssna på text inom parentes. Slipp lyssna på referenstext i form av årtal och namn som kan ligga insprängd i text.
  • 20 språk och ca 60 röster ingår, varav tre är svenska. Samtliga är senaste generationen Vocalizer expressive från Nuance.
  • Hämta röster för Windows
  • Hämta röster för Mac

Systemkrav Windows
Windows dator med XP, Vista (32 eller 64-bitars), Windows 7 (32 eller 64-bitars), Windows 8 PRO (32 eller 64-bitars, dock ej RT), samt Windows 10. 2 GB RAM och 1.5 GB hårddisk-utrymme krävs.

Systemkrav Mac
Operativsystem OS X 10.8 Mountain Lion eller senare. Hårdvara Intel® Core™2 Duo processor eller senare. Minst 1.5 GB ledigt på hårddisk. Internminne (RAM) 2 GB eller högre.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.