Past Masters

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Past Masters

InteLex Corporation’s Past Masters series encompasses the largest collection of primary source full-text electronic editions in philosophy in the world. LU has access to the following collection:


InterLex Corporations serie Past Masters omfattar världens största samling av elektroniska utgåvor av primärkällor i fulltext inom filosofi. LU har tillgång till nedanstående samling:

  • Dewey Collected Works (Second Release)

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.