Swedish House of Finance National Research Data Center

Swedish House of Finance National Research Data Center

Swedish House of Finance (SHoF) National Research Data Center offers a web-based data platform. The data sets are available for the academic community only. The initiative provides access to several types of data such as daily asset pricing data, high frequency asset pricing data, accounting data, sustainable economics data, and insurance data.

The databases are:

Subject Headings: Business Administration, Economic History, Economics, Finance


Swedish House of Finance erbjuder ett antal finansdatabaser för anställda och studenter vid svenska högskolor och universitet, bl.a. årsredovisningar för listade bolag på Stockholmsbörsen 1912 och framåt.

Ämnesord: Ekonomisk historia, Finansiering, Företagsekonomi, Nationalekonomi